Pomoc

Masz pytania? Zadzwoń: +48 32 729 88 55 lub napisz do nas: biuro@atkom.pl
Klient może zrezygnować z usługi po zakończeniu okresu testowego. Wystarczy, że nie opłaci wysłanej do niego faktury.
Nasz hosting korzysta z następujących serwerów dns: ns1.atkom.pl, ns2.atkom.pl
Podczas przenoszenia domeny na inny hosting za pomocą zmiany serwerów DNS zmieniony zostaje również adres IP serwera na którym funkcjonuje domena. Po zmianie serwerów DNS informacja o tym rozsyła się automatycznie po całym internecie. Proces ten nazwany został propagacją DNS i potrwać może od kilku do kilkudziesięciu godzin. W trakcie propagacji domena w niektórych miejscach może kierować jeszcze do starego serwera, w innych natomiast do nowego. Niestety proces ten jest nieunikniony i wymaga cierpliwości.
Istnieje możliwość zmiany pakietu hostingowego podczas trwania abonamentu. Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą naszej skrzynki e-mail: biuro@atkom.pl lub pod numerem tel.: +48 32 729-88-55.
Istnieje możliwość zakupu dodatkowego transferu, powierzchni dyskowej lub procesora. Najprostszym sposobem jest zmiana pakietu hostingowego na większy. Jeżeli są Państwo natomiast zainteresowani indywidualna ofertą zachęcamy do kontaktu za sprawą naszej skrzynki e-mail: biuro@atkom.pl lub pod numerem telefonu: +48 32 729-88-55
W celu przekierowania domeny na podkatalog należy w głównym katalogu (/domains/nazwadomeny.pl/public_html/) stworzyć plik .htaccess, którego zawartość powinna wyglądać następująco:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/nazwapodkatalogu
RewriteRule ^(.*)$ http://nazwadomeny.pl/nazwapodkatalogu/ [L,R=301]
W celu ustawienia kolejności wczytywania plików na serwerze należy w następujący sposób zmodyfikować plik .htaccess:
DirectoryIndex index.html index2.html aktualizacja.html

W tym konkretnym przypadku jako pierwszy uruchomiony zostanie index.html, następnym będzie natomiast index2.html.
W tym celu należy zmodyfikować plik .htaccess i dodać do niego następującą wartość: deny from all
Powierzchnia dyskowa serwera jest aktualizowana raz na 24h. Klient może jednak sam zaktualizować powierzchnię dyskową na swoim serwerze. W tym celu należy zalogować się do panelu DirectAdmin, następnie przejść do zakładki "Statystyki/ Logi serwisu" i kliknąć przycisk "Aktualizuj" znajdujący się obok pozycji "Całkowite zużycie dysku (MB)".
Pliki strony www należy wrzucić do następującego katalogu: /domains/nazwa_domeny.pl/public_html/.
Strona www będzie wóczas dostępna pod adresem: www.nazwa_domeny.pl
Aby uruchomić własny certyfikat SSL dla swojej domeny należy wykupić dedykowany adres IP. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą naszej skrzynki e-mail: biuro@atkom.pl lub pod numerem tel.: +48 32 729-88-55.

Po zakupie dedykowanego adresu IP w panelu DirectAdmin pojawi się możliwość dodania własnego certyfikatu SSL.
Aby zmienić nazwę istniejącej domeny należy zalogować się do panelu DirectAdmin i wybrać opcję "Zarządzanie domenami". Następnie wystarczy już tylko wybrać "Zmień nazwę domeny", wpisać nową nazwę i ją zatwierdzić.
Aby dodać do konta dodatkową domenę należy zalogować się do panelu DirectAdmin i wybrać opcję "Dodaj domenę do konta".
Aby wyświetlić stronę www pod kilkoma różnymi domenami należy w panelu DirectAdmin dodać jedną z domen za pomocą przycisku: "Dodaj domenę do konta". Następnie należy przejść do zakładki "Wskaźniki domen" i dodać tam domeny, które kierować mają do domeny głównej.
W tym celu należy zalogować się do panelu DirectAdmin i aktywować opcję "Blokada Hotlink".
W celu przekierowania adresu z bez www na www należy w następujący sposób zmodyfikować plik .htaccess znajdujący się na serwerze w katalogu public_html:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domena.pl
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domena.pl/$1 [R=301,L]
W celu dodania subdomeny należy zalogować się do panelu DirectAdmin a następnie kliknąć "Zarządzanie subdomenami". W polu "dodaj subdomenę" należy dodać nazwę subdomeny, która ma funkcjonować w ramach domeny głównej (np. www.pomoc.nazwadomeny.pl). Ostatnim krokiem zatwierdzającym cały proces jest kliknięcie przycisku "Załóż".
Umożliwiamy modyfikcję ustawień pliku php.ini. Ustawienia te mogą być rózne dla każdej domeny oraz subdomeny. Aby dokonać zmian należy zalogować się do panelu DirectAdmin i wybrać opcję "Ustawienia PHP".
Ścieżka do PHP: /usr/local/bin/php
Nasz hosting daje możliwość zmiany wersji PHP. Można ustawić różne wersje PHP dla poszczególnych domen i subdomen. Można wybierać pomiędzy:

- 4.x
- 5.2.x
- 5.3.x
- 5.4.x
- 5.5.x

Wersje PHP można wybrać po zalogowaniu do panelu DirectAdmin w zakładce "Ustawienia PHP".
Komunikat ten pojawia się kiedy domena nie została dodana do konta w panelu DirectAdmin. Aby bezproblemowo przypisać domenie DNSy, należy najpierw dodać ją do konta za pomocą opcji "Dodaj domenę do konta" znajdującej się w panelu DirectAdmin.
W celu dodania domeny do konta należy zalogować się do panelu DirectAdmin, a następnie wybrać opcję "Dodaj domenę do konta", wpisać nazwę domeny i kliknąć "Załóż". Następnie należy zalogować się do panelu rejestratora domeny i zmienić serwery DNS na następujące: ns1.euforiastudio.pl, ns2.euforiastudio.pl.
Nasz hosting pozwala na włączenie opcji wildcard dla domeny. Aby to zrobić należy zalogować się do panelu DirectAdmin i wybrać opcję "Wildcar" znajdującą się pod "Zaawansowane opcje". Następnie wystarczy już tylko zaznaczyć opcję i kliknąć przycisk "Zapisz".
Poniżej przedstawiamy strukturę katalogów na naszych serwerach:

- backups - w tym katalogu przechowywana jest kopia zapasowa konta, która tworzona jest podczas pierwszego backupu
- domains - w tym katalogu znajdują się wszystkie przypisane do konta domeny oraz ich zawartość
- domains/nazwadomeny.pl/logs/ - w tym katalogu znajdują się miesięczne logi apache
- domains/nazwadomeny.pl/private_html/ - w tym katalogu znajdują się pliki stron dla protokołu https
- domains/nazwadomeny.pl/public_html/ - w tym katalogu znajdują się pliki strony www wyświetlanej w przeglądarce
- domains/nazwadomeny.pl/stats/ - w tym katalogu znajdują się pliki wygenerowane przez webalizer
- imap - w tym katalogu znajdują się pliki wykorzystywane przez skrzynkę e-mail
- public_html - jest to skrót do katalogu public_html domeny głównej

Pod żadnym pozorem nie można usuwać żadnego z tych folderów.
Na naszym serwerach obsługiwany jest mod_rewrite. Opcja ta jest włączona domyślnie.
Backupy wykonywane są automatycznie każdej nocy. Kopie zapasowe przechowywane są przez 7 dni. W celu przywrócenia kopi zapasowej i odzyskania danych należy się z nami skontaktować za pomocą naszej skrzynki e-mail: biuro@atkom.pl lub pod numerem tel.: +48 32 729-88-55. Backup zawiera takie dane jak: pliki, poczta oraz bazę danych.
Po przekroczeniu dostępnej powierzchni dyskowej konto działa w ograniczonym zakresie. Wówczas mogą wystapić problemy z obsługą poczty e-mail oraz wczytywaniem stron internetowych znajdujących się na serwerze.
Połączenie się z bazą danych z zewnątrz wymaga dodania hosta posiadającego uprawnienia do tego połączenia.
Aby dodać hosta należy zalogować się do panelu DirectAdmin i wybrać "Menadżer baz MySQL", a następnie bazę danych z którą chcą się Państwo połączyć. Następnie w tabelce "Dostęp z Hostów" należy podać adres IP lub nazwę hosta z którego chcą się Państwo połączyć.

Po tej czynności klient może połączyć się z bazą danych używając dodanego hosta zamiast localhost.
W żadnym wypadku nie można usunąć tej tabeli. Tabela ta jest wykorzystywana przez system i jest ona konieczna do właściwego funkcjonowania serwera MySQL.
Odnośnik do phpMyAdmin znajduje się w widoku głównym panelu DirectAdmin. Oprócz tego phpMyAdmin dostępne jest również pod linkiem: www.atkom.pl/phpmyadmin/
W tym celu nalezy zalogować się do panelu DirectAdmin a następnie wybrac "Zarządzanie kontami FTP". Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku "Załóż konto" i wypełnienie pól formularzu. W polu "specjalny" należy natomiast wpisać: /home/login-do-konta/ścieżka-do-katalogu-z-hasłem oraz wcisnąć przycisk "Załóż".
Nasze serwery oferują szyfrowane połączenie FTP. Połączenie jest szyfrowane za pomocą TLS i nie wymaga dodatkowej konfiguracji klienta FTP.
FileZilla jest bezpłatnym klientem FTP, który ściągnąć można pod poniższym linkiem:
https://filezilla-project.org/download.php?type=client

Połączenie się z serwerem FTP wymaga czterech czynności (jak na zrzucie ekranu).
1. W polu serwer wpisujemy nazwę naszej domeny.
2. W polu nazwa użytkownika wpisujemy nasz login.
3. W polu hasło wpisujemy hasło.
4. Nastepnie klikamy przycisk "Szybkie Łączenie"

FileZilla

Po połączeniu po prawej stronie widzimy pliki znajdujące się na serwerze, po lewej natomiast nasz dysk.
W celu zresetowania hasła do panelu DirectAdmin należy wysłać polecenie zresetowania hasła na adres biuro@atkom.pl. Polecenie te musi być wysłane z adresu e-mail przypisanego do konta hostingowego.
W celu dodania domeny IDN (z polskimi znakami) należy skorzystać z konwertera, który znajdą Państwo pod poniższym linkiem: http://www.dns.pl/cgi-bin/idntranslator.pl. Następnie domenę przetłumaczoną w konwerterze należy dodać w panelu DirectAdmin.
Aby połączyć się z panelem DirectAdmin za połączenia szyfrowanego należy zamiast portu 2222 użyć port 2223 i zaakceptować certyfikat. Przykład: www.mojadomena.pl:2223.
W tym celu należy dodać do swojej domeny przedrostek da.
Przykład: www.da.mojadomena.pl
Problemy z zalogowaniem do panelu DirectAdmin mogą występować z powodu blokady portu 2222. Aby zalogować się do panelu port ten musi być koniecznie odblokowany. W tym celu proszę sprawdzić ustawienia firewall lub skontaktować się z dostawcą internetu.
Aby zalogować się do panelu DirectAdmin w przeglądarce internetowej należy wpisać następujący adres:
http://www.twojadomena.pl:2222.
Adresy:

POP3: twojadomena.pl
SMTP: twojadomena.pl
Bezpośredni link do skrzynki pocztowej znajduje się w panelu DirectAdmin.

Oprócz tego można skorzystać również z linków na podstawie poniższego przykładu:
http://www.atkom.pl/roundcube/
http://www.atkom.pl/afterlogic/
http://www.atkom.pl/squirrelmail/

http://www.twojadomena.pl/roundcube/
http://www.twojadomena.pl/squirrelmail/
Aby utworzyć skrzynkę pocztową należy zalogować się do panelu DirectAdmin, a następnie przejść do zakładki "Konta pocztowe'. Następnie należy kliknąć w przycisk "Załóż skrzynkę pocztową" i w odpowiednim polu wpisać nazwę tworzonego właśnie maila, hasło oraz pojemność. Teraz wystarczy już tylko kliknąć przycisk "Załóż".
Dostępne porty SMTP to: 25 oraz 587
W przypadku otrzymywania dużej ilości niechcianej poczty warto jest zmienić konfigurację filtrów.

W tym celu należy zalogować się do panelu DirectAdmin i wybrać zakładkę "Konfiguracja SpamAssassina".

Pierwszym krokiem powinno być zaznaczenie opcji "Przenieś do globalnego folderu spam" lub "Przenieś do folderu spam poszczególnych użytkowników".

Następnie określ czułość filtra antyspamowego. Niska wartość lepiej blokuje spam, jednakże w tym wypadku niektóre niespamowe wiadomości mogą zostać omyłkowo oznaczone jako spam. Analogicznie, większa wartość oznacza mniejszą czułość na spam w związku z czym, niektóre spamowe wiadomości mogą zostać nieprzefiltrowane.

Warto jest również zmienić temat wiadomości określanej mianem spamu. Pozwala to na wyróżnienie spamu, pośród wszystkich wiadomości znajdujących się na skrzynce.

Spam powinien być dostarczany w formie załączników.

Czarna lista e-mail pozwala na zdefiniowanie adresów e-mail i domen z których nie chcesz otrzymywać wiadomości. Biała lista e-mail pozwala natomiast na określenie adresów e-mail oraz domen z których zawsze chcemy otrzymywać wiadomości.

Po zakończeniu konfiguracji należy kliknąć przycisk "Zapisz".

Poza SpamAssassinem można skonfigurować także standardowe filtry poczty, które pozwalają np. blokować wiadomości zwierające określone słowa.
Aby założyć skrzynkę pocztową w subdomenie najpierw należy dodać subdomenę jako zwykłą domenę w panelu DirectAdmin w zakładce "Dodaj domenę do konta".
Ustawienia poczty dla IMAP są dokładnie takie same jak dla konta POP3.
Adres Imap: twojadomena.pl
- Zaloguj się do panelu DirectAdmin
- Istotne jest abyś znajdował się na poziomie User Level (Poziom użytkownika)
- Wybierz domenę dla której chcesz edytować rekord MX (w przypadku gdy do konta podpięta jest tylko jedna domena można pominąć ten krok)
- Wybierz pozycję MX Records (Rekordy MX) w obszarze E-mail Management (Zarządzanie pocztą)
- Wybierz dowolne rekordy MX, a następnie kliknij delete (usuń).
- W polu tekstowym wprowadź następujący ciąg znaków: ASPMX.L.GOOGLE.COM. Następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję 10 i kliknij przycisk "Dodaj".
- W polu tekstowym wprowadź następujący ciąg znaków: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję 20 i kliknij przycisk "Dodaj".
- W polu tekstowym wprowadź następujący ciąg znaków: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję 20 i kliknij przycisk "Dodaj".
- W polu tekstowym wprowadź następujący ciąg znaków: ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. Następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję 30 i kliknij przycisk "Dodaj".
- W polu tekstowym wprowadź następujący ciąg znaków: ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. Następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję 30 i kliknij przycisk "Dodaj".
- W polu tekstowym wprowadź następujący ciąg znaków: ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM. Następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję 30 i kliknij przycisk "Dodaj".
- W polu tekstowym wprowadź następujący ciąg znaków: ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM. Następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję 30 i kliknij przycisk "Dodaj".
- Następnie usuń zaznaczanie pola Use this server to handle my emails (Użyj tego serwera do obsługi poczty).

Następnie klikamy przycisk Save (Zapisz).

Po przejściu całego procesu należy uzbroić się w cierpliwość gdyż zmiana rekordów MX w całym internecie może zająć do 48 godzin.
Aktualnie nie ma możliwości zmiany loginu dla głównej skrzynki e-mail, która posiada adres: "login@domena.pl".
Hasło do głównej skrzynki e-mail jest takie same jak do panelu DirectAdmin. Aby je zmienić należy zalogować się do panelu Direct Admin i wybrać opcję "zmień hasło". Opcja ta zmieni hasło zarówno do głównej skrzynki e-mail jak i panelu DirectAdmin.
Konfiguracja dla następującej skrzynki mailowej:

Skrzynka e-mail: test@twojadomena.pl
Serwer POP3: twojadomena.pl
Serwer SMTP: twojadomena.pl

- Włącz program Mozilla Thunderbird i z górnego menu wybierz zakładkę "Narzędzia", a następnie "Konfiguracja kont".

Thunderbird

- Klikamy przycisk "Operacje" znajdujący się w lewym dolnym rogu, a następnie "Dodaj konfigurację konta pocztowego".

Thunderbird

- W oknie, które się pojawiło wpisujemy Imię i Nazwisko, pełen adres e-mail oraz hasło dla wpisanego konta e-mail. Następnie klikamy "Kontynuuj".

Thunderbird

- Następnie wybieramy opcję POP3 (poczta lokalnie na komputerze) i klikamy przycisk "Gotowe".

Thunderbird

- W przypadku pojawienia się okienka widocznego na zrzucie ekranu należy kliknąć przycisk: "Potwierdz wyjątek bezpieczeństwa".

Thunderbird

- Konto zostało założone, teraz wystarczy już tylko zamknąć okno dot. konfiguracji kont.
Niestety taka opcja nie istnieje. W ramach domeny dodanej jako wskaźnik funkcjonują te same adresy e-mail, które dodane zostały do domeny głównej i są aliasami do nich.
Dzienny limit wiadomości wynosi 5000 i resetowany jest zawsze po północy.
Wielkość pojedynczej wiadomości e-mail nie może przekraczać 100mb.
Aby włączyć tę opcję należy zalogować się do panelu DirecAdmin, wybrać domenę i przejść do opcji "Przekierowania (aliasy)", a następnie "Załóż nowe przekierowanie e-mail". W "Nazwa przekierowania" należy wpisać nazwę konta e-mail, z którego wiadomości mają byc przekierowywane. W "Docelowy adres e-mail" wpisujemy natomiast adres konta na które przekazywane mają być wiadomości.